1. KOMPLEXNÝ NÁVRH KOMERČNÉHO A VEREJNÉHO INTERIÉRU A JEHO KONCEPČNÁ REALIZÁCIA
(návrh a dotvorenie interiéru pre komerčný a verejný priestor - hotel, reštaurácia, obchod, prevádzka, kancelária, úrad, inštitúcia - realizácia, štylistika)

 • konzultácia o priestore, ktorý sa bude navrhovať
 • zameranie a fotenie momentálneho stavu
 • variantné riešenia
 • rozpracovanie schválenej dispozície
 • výber materiálov, farebné riešenia, osvetlenie
 • cenové ponuky
 • výberové konania, návrh dodávateľov (podľa dohody)
 • dodávka podľa výberu klienta
 • dozor nad celkovým dielom
 • vízia možných ďalších riešení a projektov v danom priestore

Dôležité je to, ako jednotlivé prvky v priestore zladíte. Isté je, že Váš interiér má dušu a srdce. Môžete si zariadiť nádherný, originálny a tiež útulný hotel alebo reštauráciu aj keď sa netopíte v peniazoch. Financie spoľahlivo nahradí dobrý nápad, trpezlivosť a hlavne láska a starostlivosť.


2. DOTVORENIE EXISTUJÚCEHO INTERIÉRU

 • konzultácia o priestore, ktorý sa bude dotvárať
 • návrh harmonizácie daného priestoru
 • vytvorenie jednotného štýlu so zameraním na detaily
 • zmena farebnosti stien
 • využitie starého zariadenia a doplnenie novým
 • zmena farebnosti zariadenia a doplnkov, oživenie
 • zmena, príp. doplnenie zelene, kvetinová výzdoba
 • nové osvetlenie
 • zmena, príp. doplnenie textílií, dekorácií
 • vytvorenie individuálnych zákutí
 • využitie netradičných, finančne nenáročných materiálov


3. TVORBA FIREMNEJ KULTÚRY
 • návrh firemnej značky a mena firmy
 • návrh písomností a vizitiek
 • farebný vizuál
 • jednotné oblečenie zamestnancov
 • doplnky firemného imidžu


INDEX    QUESTIONS    STYLING    PORTFOLIO    IDEAS    GALLERY    TEAM    CONTACT

www.designph.cz