Otázky, na ktoré je dôležité nájsť odpoveď pri zariaďovaní i revitalizácii interiéru.

 • Na čo bude interiér používaný?
 • Kto bude v interiéri bývať? (Kto bude interiér navštevovať?)
 • Kde sa interiér nachádza?
 • Aký štýl mi je najbližší?
 • Čo chcem docieliť?
 • Aký som temperamentový typ?
 • Ktoré farby uprednostňujem?
 • Aký veľký je interiér? Aký má tvar?
 • Má interiér významné prvky?
 • Je veľký, vzdušný? Je malý?
 • Je obrátený na sever, na juh?
 • Aký máš v interiéri pocit? Uzavretosti, stiesnenosti, chladu?
 • Chceš aby interiér pôsobil menší, väčší, útulnejší, svetlejší,...?
 • Čo v interiéri môžem zmeniť?

INDEX    QUESTIONS    STYLING    PORTFOLIO    IDEAS    GALLERY    TEAM    CONTACT